top of page
WhatsApp Image 2022-09-05 at 21.27.01.jpeg

כנס פורום רשויות החוף השנתי 2022 
במועצה אזורית מטה אשר

ביום שלישי 25.10.22 נפגשנו כל קובעי/ות המדיניות ומקבלי/ות ההחלטות - בזירה אחת, במסגרת פורום רשויות החוף השנתי, שהתארח השנה במועצה האזורית מטה אשר.
 
יחד, נציגי ממשלה, כנסת, רשויות מקומיות, אקדמיה, ארגונים סביבתיים, גופי חינוך ורבים נוספים -  העלנו על סדר היום את כל הנושאים הבוערים בסביבה החופית:

הערכות לשינויי האקלים ועליית מפלס הים, הצלה מטביעות, כלכלה כחולה ותיירות חופים, מצוקי הים, חינוך למורשת הים ועוד. 

תודה מיוחדת למועצה האזורית מטה אשר על אירוח למופת
ולמאות המשתתפות והמשתתפים שלקחו חלק.

מוזמנות/ים לעיין באלבום התמונות,
נתראה בכנס הבא!
 
bottom of page